شما اینجا هستید

مطالب آموزشی

بیماری های کبدی

دانلود فایل تاریخ انتشار حجم فایل عنوان
download 2 icon خرداد 1393 2,143KB Enzyme Activity Detrminaton Of Enzymes
download 2 icon خرداد 1393 2,759KB Evaluation Of Liver FunctionEvaluation Of Liver Function
download 2 icon خرداد 1393 996KB Liver Diseases
download 2 icon خرداد 1393 2,180KB Neonatal Hyperbilirubinemia
download 2 icon خرداد 1393 6,527KB Principle Of Serology

 

تیروئید

دانلود فایل تاریخ انتشار حجم فایل عنوان
download 2 icon خرداد 1393 1,357KB Hyperthyroidism
download 2 icon خرداد 1393 560KB Quality Asurance In Thyroid Tests
download 2 icon خرداد 1393 621KB Thyroid Abnormalities
download 2 icon خرداد 1393 5,522KB Thyroid Tests

 

كليه واختلالات كليوي

دانلود فایل تاریخ انتشار حجم فایل عنوان
download 2 icon خرداد 1393 1,123KB Kidney Diseases
download 2 icon خرداد 1393 2,960KB Measured GFR(mGFR) and Estimated GFR(eGFR)
download 2 icon خرداد 1393 6,031KB QA Urine Analysis
download 2 icon خرداد 1393 1,760KB Urine Protein

 

گلوسیدها

دانلود فایل تاریخ انتشار حجم فایل عنوان
download 2 icon خرداد 1393 1,489KB Carbohydrates And Medical Labs
download 2 icon خرداد 1393 2,230KB Hb A1c Measurements Methods
download 2 icon خرداد 1393 3,767KB Hypoglycemia In Neonatal
download 2 icon خرداد 1393 3,934KB Laboratory Screening Diagnosis And Monitoring Of Diabetes Mellitus
download 2 icon خرداد 1393 4,516KB Pathophysiology Of Diabetes Mellitus

 

لیپیدها

دانلود فایل تاریخ انتشار حجم فایل عنوان
download 2 icon خرداد 1393 3,493KB Analytical Approach In LipidS Abnormalities
download 2 icon خرداد 1393 1,940KB Atherosclerosis
download 2 icon خرداد 1393 736KB External Quailty Assessment Program(EQAP)Biochemistry Department
download 2 icon خرداد 1393 2,524KB Laboratory And Risk Factors Of Atherosclerosis
download 2 icon خرداد 1393 2,177KB Laboratory Diagnosis Of Acute Myocardial Infarction
download 2 icon خرداد 1393 1,057KB Strucute And Metabolism Of Lipids And Lipoproteins

 

هپاتيت ويروسي

دانلود فایل تاریخ انتشار حجم فایل عنوان
download 2 icon خرداد 1393 441KB Diagnostic Methods Of HBV And HDV Infections
download 2 icon خرداد 1393 1,840KB Recent Advances In Diagnosis Of Viral Hepatitis A,E,C And G
download 2 icon خرداد 1393 596KB Viral Hepatitis
download 2 icon خرداد 1393 2,524KB Laboratory And Risk Factors Of Atherosclerosis

 

هورمون های جنسی

دانلود فایل تاریخ انتشار حجم فایل عنوان
download 2 icon خرداد 1393 980KB Amenorrhea Hirsutism
download 2 icon خرداد 1393 1,535KB Analysis Of Sex Hormones
download 2 icon خرداد 1393 4,128KB BHCG And Medical Labs
download 2 icon خرداد 1393 1,907KB Male Reproductive System
download 2 icon خرداد 1393 1,437KB Menstrualcycle
download 2 icon خرداد 1393 2,906KB Pathophisiology Of Sex Hormones

 

ساعات کاری آزمایشگاه: همه روزه از ساعت 7 تا 19، روزهای پنجشنبه از ساعات 7 تا 12:30، بجز ایام تعطیل

ایمیل

info@resalatlab.com
کد پستی :
1634674493

تلفن تماس

22520031
22519696
22508555

فکس


02122527630
.

آدرس

تهران – بزرگراه رسالت (ضلع جنوبی )
مابین 16 متری دوم مجیدیه وخیابان کرمان
پلاک 880