شما اینجا هستید

تقديرنامه از طرف سازمان تامين اجتماعي

تقديرنامه از طرف سازمان تامين اجتماعي

تقديرنامه از طرف سازمان تامين اجتماعي در سال 1379

تقديرنامه از طرف سازمان تامين اجتماعي در سال 1379

تقديرنامه از طرف بيمه نيروهاي مسلح

تقديرنامه از طرف بيمه نيروهاي مسلح

تقديرنامه از طرف بيمه خدمات درماني

تقديرنامه از طرف بيمه خدمات درماني

گواهی نامه ایزو  9001:2008 (2012-2015 )

گواهی نامه ایزو 9001:2008 (2012-2015 )

موسسه نمونه از طرف سازمان بيمه تامين اجتماعي در سال 1392

موسسه نمونه از طرف سازمان بيمه تامين اجتماعي در سال 1392

انتخاب مركز نمونه از طرف بيمه خدمات درماني در سال 1391

انتخاب مركز نمونه از طرف بيمه خدمات درماني در سال 1391

نشان طلايي مبني بر تعهد آزمايشگاه در مديريت كيفيت در سال 2012

نشان طلايي مبني بر تعهد آزمايشگاه در مديريت كيفيت در سال 2012

گواهی نامه ایزو  9001:2008 (2015-2018 )

گواهی نامه ایزو 9001:2008 (2015-2018 )

ساعات کاری آزمایشگاه: همه روزه از ساعت 7 تا 19، روزهای پنجشنبه از ساعات 7 تا 12:30، بجز ایام تعطیل

ایمیل

info@resalatlab.com
کد پستی :
1634674493

تلفن تماس

22520031
22519696
22508555

فکس


02122527630
.

آدرس

تهران – بزرگراه رسالت (ضلع جنوبی )
مابین 16 متری دوم مجیدیه وخیابان کرمان
پلاک 880